Retro Design

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

PODACI O PRODAVATELJU

RETRO DESIGN d.o.o.

Dalmatinska ulica 22, 10360 Sesvete – Soblinec

OIB: 48522168716

PDV id: HR48522168716

E-mail: info@retrodesign.hr

Broj telefona: +385 1 3464 790 i +385 99 8445 838

Bankovni račun (IBAN): HR3923400091111151211otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

SWIFT: PBZGHR2X 

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 081389473

Temeljni kapital u visini od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

Član uprave: Marija Stjepanović

 

DEFINICIJE

Prodavatelj i ujedno proizvođač je trgovačko društvo RETRO DESIGN d.o.o. s podacima koji su navedeni u Podacima o prodavatelju.

 

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja izabere proizvod, isti ubaci u košaricu ili naruči putem elektroničke pošte, plati kreditnom karticom, Internet bankarstvom, uplatnicom u banci, pošti ili Financijskoj agenciji i pošalje narudžbu Prodavatelju ili pošalje narudžbu proizvoda pa proizvod plati gotovinom prilikom isporuke ili preuzimanja kod Prodavatelja (pouzećem).

 

Potrošač je fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji s Prodavateljem izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti i na koju osobu se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Na sve kupce koji nisu potrošači primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

 

Korisnik je svaka osoba koja posjeti web stranicu na adresi https://retrodesign.shop/

 

Komercijalno jamstvo je obveza Prodavatelja kao davatelja jamstva kojom se obvezuje Kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar, ako ta stvar ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu. Račun i izjava o komercijalnom jamstvu su jedini dokumenti putem kojih Kupac može ostvariti prava iz Komercijalnog jamstva.

 

OPĆENITO

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjeta i načina plaćanja, odgovornosti Prodavatelja za materijalne nedostatke, uvjeta Komercijalnog jamstva, prava Kupca na pisani prigovor, pravo na raskid ugovora, načine i uvjete isporuke proizvoda i ostala pitanja važna za odnos Kupca i Prodavatelja.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje. Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku Korisnicima na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje. Ovi Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom svakog ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Prodavatelja i Kupca putem Internet trgovine.

Sadržaj web stranice Prodavatelja dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora je hrvatski, a na sklopljene ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju spora ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

 

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Ovi Opći uvjeti su ujedno i predugovorna obavijest za Potrošače i Kupce koji sklapaju ugovor s Prodavateljem bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora i za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta.

 

PROPISI

Na ove Opće uvjete primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača u odnosu na Potrošače te Zakon o obveznim odnosima, Zakon o elektroničkoj trgovini i drugi primjenjivi propisi na sve Kupce.

 

CIJENE

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (EUR) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja dolje navedenim načinima i pod dolje navedenim uvjetima.

Istaknute maloprodajne cijene važeće su u trenutku zaprimanja narudžbe. Akcijske ponude važeće su isključivo u trenutku narudžbe i mogu biti izmijenjene od strane Prodavatelja bez prethodne najave.

 

INTERNETSKA TRGOVINA

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine. Imamo mogućnost, da radi očigledne pogreške u online trgovini (npr. vidno kriva cijena), narudžbu otkažemo.

 

NARUDŽBA PROIZVODA

Proizvod se naručuje putem košarice.Ugovor između Prodavatelja i Kupca je sklopljen u trenutku kada Kupac izvrši narudžbu. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o činjenici sklapanja ugovora odmah putem elektroničke pošte dostavom Potvrde o narudžbi. Potvrda o narudžbi sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima korisničke službe Prodavatelja te druge potrebne podatke.

 

 Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine te Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora te prihvaćanjem ovih Uvjeta Kupac daje izričitu suglasnost da mu se Opći uvjeti poslovanja i Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.

 

Nakon slanja potvrde o narudžbi Kupac može mijenjati narudžbu isključivo putem mail adrese: info@retrodesign.hr   

 

Na web shopu Kupac može platiti svoju narudžbu klikom na „Kupi“. U košarici će tada vidjeti ukupan iznos kupovine s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (s uračunatim troškovima dodatnih eventualno odabranih usluga, npr. isporuke).

 

Nakon izvršenja narudžbe od strane Kupca, Prodavatelj će Kupcu putem elektroničke pošte poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom primitka narudžbe kojom Prodavatelj potvrđuje da je narudžba primljena i u procesu obrade te će Kupac biti obaviješten o roku izrade naručenog proizvoda Prodavatelja.

Rok za izradu pojedinih proizvoda iz naše proizvodnje je 2 do 6 tjedana.

 

NEMOGUĆNOST ISPORUKE PROIZVODA U ROKU ILI UOPĆE

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku, Prodavatelj će putem elektroničke pošte obavijestiti Kupca, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe koji po svom izboru može otkazati narudžbu ili prihvatiti novi rok isporuke. Ako se Kupac odluči otkazati narudžbu iz ovog razloga, Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni iznos (uvećan za zakonsku zateznu kamatu) bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupa zakašnjenja s isporukom proizvoda. U slučaju u kojem Kupac odbije primitak ispravnog i neoštećenog proizvoda, Prodavatelj ima pravo od Kupca tražiti naknadu svih troškova koje je imao vezano uz isporuku.

 

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte i vratiti Kupcu uplaćeni iznos (uvećan za zakonsku zateznu kamatu) bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupa zakašnjenja s isporukom proizvoda.

 

Ako Kupac odluči otkazati narudžbu, Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni novac (uvećan za zakonsku zateznu kamatu) bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana otkazivanja.

 

Prodavatelj nije dužan ispuniti svoje ugovorne obveze ako Kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ukoliko Kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati Prodavatelju, Prodavatelj neće ponoviti isporuku, osim po dogovoru s Kupcem. Prije ponavljanja dostave Kupac treba dostaviti potvrdu o plaćanju troška ponovljene dostave, sukladno uputi koju primi, u protivnom proizvod neće biti isporučen.

 

KOMERCIJALNO JAMSTVO

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u izjavi o jamstvu. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i izjavi o jamstvu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Trgovac se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i izjavi o jamstvu. Kupac je dužan čuvati izjavi o jamstvu i račun.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca.

Potrošač je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od prijelaza rizika na potrošača. Kupac koji nije potrošač dužan je primljeni proizvod pregledati ii dati na pregled i o vidljivim nedostacima Prodavatelja obavijestiti u roku od 8 dana, a kod trgovačkih ugovora bez odgađanja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

 

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

 

U kojim slučajevima postoji nedostatak

Nedostatak postoji

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost,

interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac

upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako

je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji

Osim ako je Potrošač   bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka na taj način i tako je Potrošač  to izričito i zasebno prihvatio.

 

Nedostaci također postoje i

 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući

u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu

prije sklapanja ugovora,

 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge

upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na

trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

 

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj ne odgovara

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Prodavatelj ne odgovara ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari.

 

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj  može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

1)            zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,

2)            zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,

3)            zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4)            izjaviti da raskida ugovor.

 

Uklanjanje nedostataka

Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

 

Pravo Kupca na sniženje cijene i raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni, odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

 

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je Kupcu ta stvar bila potrebna.

Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

 

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

 

REKLAMACIJE

Prijava reklamacije se vrši u prodajnom salonu iz kojeg je proizvod isporučen ili putem  elektroničke pošte: info@retrodesign.hr  


Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

 

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju Kupac nije dužan preuzeti pošiljku.

 

U slučaju da su nedostatci posljedica nestručne montaže, dostave, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Trgovac ne snosi odgovornost.

 

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti potrošača i Zakonu o obaveznim odnosima.

 

OTKAZIVANJE I RASKID UGOVORA

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke proizvoda Kupcu.

Narudžba se otkazuje slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na adresu info@retrodesign.hr 

Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Prodavatelja, Kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i ostale odabrane usluge.

Nakon otkazivanja narudžbe, Kupac će dobiti Potvrdu o otkazivanju narudžbe putem e-pošte.

 

Pravo na raskid ugovora po Odsjeku IV, članak 72. Zakona o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo, ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Potrošača o pravu Potrošača na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Potrošač primi tu obavijest.

 

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može naći ovdje: Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Prodavatelja: info@retrodesign.hr  ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Prodavatelja: Dalmatinska 22, 10360 Soblinec.

 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na Internetskim stranicama Trgovca, Potrošač može elektronički ispuniti i poslati.

 

Prodavatelj se obvezuje bez odgađanja dostaviti Potrošaču Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke poštu koju Potrošač navede u Obrascu, odnosno u Izjavi o raskidu.


Izjavu o raskidu ugovora Potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

 

Potrošač je dužan snositi izravne troškove povrata robe u iznosu od 120,00 kuna.

 

Prodavatelj se obvezuje Potrošaču vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pisane obavijesti o raskidu ugovora.

 

Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena Potrošaču bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju Potrošač vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako Potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Potrošač je, sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Ukoliko Potrošač vraća proizvod koji je sastavljen te ako postoji mogućnost da rastavljanjem proizvoda uzrokuje daljnje oštećenje proizvoda, potrebno je proizvod ostaviti sastavljen i kontaktirati Prodavatelja.

 

Isključenje prava na raskid ugovora 

Potrošač nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni

pristanak Potrošač a te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan

utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim

stvarima.

 

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

 

Prava intelektualnog vlasništva

Vlasništvo i prava: Sadržaj i materijali prikazani u našoj internetskoj trgovini, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, logotipe, ikone, slike, audio isječke, digitalna preuzimanja i softver, vlasništvo su [Ime vaše tvrtke] ili njenih dobavljača sadržaja i zaštićeni su međunarodnim zakonima o autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu. Sva prava su pridržana.

Korištenje sadržaja: Materijal koji pružamo u našoj internetskoj trgovini namijenjen je isključivo vašoj osobnoj, nekomercijalnoj uporabi. Ne smijete reproducirati, distribuirati, mijenjati, stvarati izvedena djela, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovno objavljivati, preuzimati, pohranjivati ili prenositi bilo koji materijal iz naše internetske trgovine, osim ako je to slučajno potrebno za korištenje internetske trgovine na namijenjen način.

 

PISANI PRIGOVORI KUPACA I SPOROVI

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima,  Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja: Dalmatinska 22, 10360 Soblinec pošte ili elektronskom poštom na adresu: info@retrodesign.hr  kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.

 

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Potrošača primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

 

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

 

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

 

Kontakti:

RETRO DESIGN d.o.o.

Dalmatinska ulica 22, 10360 Sesvete – Soblinec

OIB: 48522168716

PDV id: HR48522168716

E-mail: info@retrodesign.hr

Broj telefona: +385 1 3464 790 i +385 99 8445 838

Bankovni račun (IBAN): HR3923400091111151211 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

SWIFT: PBZGHR2X 

 

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 081389473

Temeljni kapital u visini od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

Član uprave: Marija Stjepanović